Pejabat Tanah dan Galian Johor business logo picture

Pejabat Tanah dan Galian Johor


Background
Claim business

Pejabat Tanah Johor dan Galian Johor adalah badan yang ditugaskan untuk mengurus hal ehwal tanah dalam Johor . Untuk mengetahui senarai tugas atau perkhidmatan yang dibekalkan oleh Pejabat Tanah Johor dan Galian Johor, sila kunjungi laman web: http://ptj.johordt.gov.my/

Reviewer profile
4.1
  • Experienced
  • Friendly
  • Processing Fees
  • Waiting Time
In the Auditor Report of 2007, Batu Pahat Land Office was rated 'Good' in the section of Accountability Index Rating, with the score of 74 out of 100.
by