Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Johor business logo picture

Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Johor


Background
Claim business

Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Johor adalah sebuah agensi di bawah Kerajaan Johor. Fungsi utama Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Johor adalah menerima, mendengar dan memutuskan kes-kes yang dibawa ke Mahkamah Syariah mengikut Hukum Syara' dan peruntukan undang-undang.

Reviewer profile
4.1
  • Experienced
  • Friendly
  • Processing Fees
  • Waiting Time
In the Auditor Report of 2011, Jabatan Kehakiman Syariah Negeri was rated 'Good' in the section of Accountability Index Rating, with the score of 82.6 out of 100.
by
Reviewer profile
4.1
  • Experienced
  • Friendly
  • Processing Fees
  • Waiting Time
In the Auditor Report of 2013, Mahkamah Syariah Negeri Johor was rated 'Good' in the section of Accountability Index Rating, with the score of 82.6 out of 100.
by