Jabatan Kebajikan Masyarakat Negeri Johor business logo picture

Jabatan Kebajikan Masyarakat Negeri Johor


Background
Claim business
abatan Kebajikan Masyarakat (JKM) telah ditubuhkan pada bulan April 1946. Di dalam jangkamasa 76 tahun, JKM telah mengalami evolusi dalam memenuhi peranannya di dalam pembangunan negara. Bermula dengan penglibatan menangani pelbagai masalah yang timbul akibat Perang Dunia Kedua, peranan dan fungsi Jabatan ini telah berkembang kepada perkhidmatan pencegahan dan pemulihan dalam isu-isu sosial serta pembangunan masyarakat. Sebagai salah satu agensi kerajaan yang memainkan peranan penting dalam pembangunan sosial, ia telah di tempatkan di bawah beberapa Kementerian:


1946 - 1951
Jabatan Kebajikan Masyarakat Malaya

1952 - 1955
Jabatan Perusahaan dan Perhubungan Sosial

1956 - 1957
Jabatan Kesihatan dan Kebajikan Sosial

1957 - 1958
Kementerian Kesihatan dan Kebajikan Sosial

1958 - 1959
Kementerian Buruh dan Kebajikan Masyarakat

1960 - 1962
Kementerian Kesihatan dan Kebajikan Masyarakat

1963 - 1964
Kementerian Buruh dan Kebajikan Masyarakat

1964 - 1982
Kementerian Kebajikan Am

1982 - 1990
Kementerian Kebajikan Masyarakat Malaysia

1990 - 2004
Kementerian Perpaduan Negara dan Pembangunan Masyarakat 

2004 - kini
Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat


Service /Price Details
 1. Mengoptimumkan keupayaan dan potensi diri serta kesejahteraan kumpulan sasar Jabatan.
 2. Memastikan aspek Kebajikan di integerasikan dalam perancangan ke arah mencapai pembangunan sosio-ekonomi yang menyeluruh.
 3. Mempertingkatkan peranan dan keupayaan Jabatan sebagai paksi utama dalam perancangan dan penilaian program-program pembangunan Kebajikan Masyarakat di peringkat kebangsaan dan antarabangsa.
 4. Mempertingkatkan perkongsian bijak dan strategik melalui kerjasama dengan semua kumpulan masyarakat, badan-badan bukan kerajaan dan agensi-agensi antarabangsa.
 5. Memantap dan mempertingkatkan penyampaian perkhidmatan Kebajikan di semua peringkat. 
 6. Mempertingkatkan pengurusan dan penggunaan sumber manusia secara optimum.
 7. Mempertingkatkan kualiti perancangan dan pengurusan kewangan serta teknologi maklumat dan komunikasi secara profesional.
Reviewer profile
4.1
 • Experienced
 • Friendly
 • Processing Fees
 • Waiting Time
In the Auditor Report of 2015, Jabatan Kebajikan Masyarakat was rated 'Good' in the section of Accountability Index Rating, with the score of 82.89 out of 100.
by