Professor Emeritus Dr Chan Siew Pheng business logo picture

Professor Emeritus Dr Chan Siew Pheng

Reviewer profile

Highly experienced doc

by
Reviewer profile
Dr Chan berkata bahawa kesedaran diabetes di kalangan rakyat Malaysia kurang memuaskan. Keadaan ini menghalang usaha proaktif bagi memperkenalkan kehidupan sihat yang boleh menguarangkan risiko diabetes. Jumlah pengingkatan mendadak diabetes di negara kita sangat membimbangkan.
by