C W Loh & Assoc., Kuala Lumpur business logo picture

C W Loh & Assoc., Kuala Lumpur


Background
Claim business

C W Loh & Assoc. is a lawyer firm located in Kuala Lumpur, Kuala Lumpur with 5 practicing lawyer. Here's the list of the lawyer: Chin Shiaw Wei, Lim Shin Yee, Loh Chang Woo, Nurulhazirah Binti Mohd Hasbi, Tan Gim Tuan.

Start share your experience with C W Loh & Assoc., Kuala Lumpur today!