Abdul Shukur Bin Abd Ghani business logo picture

Abdul Shukur Bin Abd Ghani


Background
Claim business
Abdul Shukur Bin Abd Ghani ialah Pesuruhjaya Sumpah Kerajaan untuk Mahkamah Majistret Rompin.Belia boleh tolong membuat pengesahan sebarang dokumen-dokumen yang berkaitan dengan mahkahmah.
Start share your experience with Abdul Shukur Bin Abd Ghani today!