Jabatan Pengairan Dan Saliran Negeri Pulau Pinang business logo picture

Jabatan Pengairan Dan Saliran Negeri Pulau Pinang


Background
Claim business

JPS Pulau Pinang yang ditubuhkan pada 1964 telah mengorak langkah yang lebih jauh bagi merialisasikan hasrat kerajaan di dalam pembangunan negeri dan mengatasi masalah dan cabaran mendatang dengan adanya tenaga kerja yang sentiasa komited di dalam menjalankan tugas yang telah diamanahkan.

Dengan mengamalkan tiga nilai korporat iaitu Kualiti, Intigriti dan Prihatin di dalam tugas harian, seluruh anggota JPS Pulau Pinang sentiasa komited dan menyediakan perkhidmatan yang cekap di dalam bidang Pengairan dan Saliran Pertanian, Pengurusan Pantai dan Sungai, Pengurusan Banjir dan Saliran Mesra Alam, Mekanikal dan Hidrologi untuk pembangunan dan pengurusan sumber air yang dapat memberikan sumbangan bagi sektor pertanian, kualiti hidup dan alam sekitar

Reviewer profile
4.1
  • Experienced
  • Friendly
  • Processing Fees
  • Waiting Time
In the Auditor Report of 2007, Department of Drainage and Irrigation was rated 'Good' in the section of Accountability Index Rating, with the score of 70 out of 100.
by
Reviewer profile
5.0
  • Experienced
  • Friendly
  • Processing Fees
  • Waiting Time

Jabatan Pengairan dan Saliran Pulau Pinang telah mendapat Anugerah Penilaian Indeks Akauntabiliti Pengurusan Kewangan JPS Malaysia 2014 dengan darjah pencaipan pengiktirafan 5 bintang

by