Zhulian Jerteh business logo picture

Zhulian Jerteh


Background

Pada hari ini, Kumpulan Syarikat Zhulian (“Zhulian” atau “Kumpulan”) adalah salah sebuah syarikat peneraju dalam industri jualan langsung di rantau ini dan merupakan sebuah syarikat yang tersenarai awam di Pasaran Utama Bursa Malaysia Securities Berhad, di bawah syarikat pemegang pelaburan yang dikenali sebagai Zhulian Corporation Berhad – dengan jaringan Agensi Bertauliah dan rangkaian Pengedar yang tersebar luas merentasi Malaysia, Thailand, Indonesia dan Myanmar.


Service /Price Details

Find top quality health products here, as well as stunningly-designed jewelleries. Hassle-free ample parking spaces. Find about us at zhulianjerteh.wixsite.com/utama

Start share your experience with Zhulian Jerteh today!