Pejabat Tanah dan Galian Selangor business logo picture

Pejabat Tanah dan Galian Selangor


Background
Claim business
Pejabat Tanah dan Galian Selangor adalah badan yang ditugaskan untuk mengurus hal ehwal tanah dalam Selangor. Untuk mengetahui senarai tugas atau perkhidmatan yang dibekalkan oleh Pejabat Tanah dan Galian Selangor, sila kunjungi laman web: http://ptg.selangor.gov.my
Reviewer profile
4.6
  • Experienced
  • Friendly
  • Processing Fees
  • Waiting Time
Dalam Laporan Audit Tahun 2011, Pejabat Tanah & Galian telah mendapat keputusan Cemerlang dalam bahagian Penarafan Indeks Akauntabiliti, iaitu sebanyak 94.84 dari 100. Ini merupakan satu pencapaian yang amat dibanggakan.
by