HONG LEONG BANK JALAN TUN JUGAH, KUCHING

Reviewer profile
4.2
 • Experienced
 • Friendly
 • Attractive Rate
 • Waiting Time

the service of Hong Leong Bank is so fast compared to CIMB and Maybank.

by
Reviewer profile
3.6
 • Experienced
 • Friendly
 • Attractive Rate
 • Waiting Time
Facility provided at Hong Leong Bank Jalan Tun Jugah, Kuching include Western Union
by
Reviewer profile
3.6
 • Experienced
 • Friendly
 • Attractive Rate
 • Waiting Time
Electronic Banking Centre is enable at Hong Leong Bank Jalan Tun Jugah, Kuching
by
Reviewer profile
3.6
 • Experienced
 • Friendly
 • Attractive Rate
 • Waiting Time
Hong Leong Bank Jalan Tun Jugah, Kuching menyediakan perkhidmatan am:pm convenient banking untuk kegunaan orang ramai
by
Reviewer profile
2.3
 • Experienced
 • Friendly
 • Attractive Rate
 • Waiting Time
The saving rate for Hong Leong Bank in Saving account for Middle age ( Up to RM10,000 ) is 0.1%, lower than the 0.81% rate in bank average.
by
Reviewer profile
2.3
 • Experienced
 • Friendly
 • Attractive Rate
 • Waiting Time
The saving rate for Hong Leong Bank in Basic saving account ( Up to RM10,000 ) is 0.25%, lower than the 0.37% rate in bank average.
by
Reviewer profile
4.4
 • Experienced
 • Friendly
 • Attractive Rate
 • Waiting Time
The Euro Exchange rate for Hong Leong Bank is TT/OD 4.762, TT 4.612 and OD 4.595. The spread is 0.159, lower than average of 0.177.
by
Reviewer profile
2.3
 • Experienced
 • Friendly
 • Attractive Rate
 • Waiting Time
The saving rate for Hong Leong Bank in Fixed deposit account ( 1-4 months ) is 2.83%, lower than the 2.94% rate in bank average.
by