DATU NASRUN & CO

31 Comments

More Info
Reviewer profile
3.6
 • Quality
 • Friendly
 • Value of Money
 • Waiting Time
Datu Nasrun & Co. telah mengendalikan kes no: LBN-A72M-100/11-2016, Ambank Islamic Berhad melawan Ak Mohd Rahmat Bin Awangku Suboh di Civil case in Mahkamah Labuan. Kes in berkaitan Hire Purchase
by
Reviewer profile
3.6
 • Quality
 • Friendly
 • Value of Money
 • Waiting Time
Datu Nasrun & Co. telah mengendalikan kes no: BKI-29NCC-1175/11-2016, Ambank melawan Nitah Binti Embok di Civil case in Mahkamah Kota Kinabalu. Kes in berkaitan HOUSING LOAN
by
Reviewer profile
3.6
 • Quality
 • Friendly
 • Value of Money
 • Waiting Time
Kes bernombor LBN-A72-42/11-2016 adalah tentang Ambank DATU NASRUN & CO melawan Anthony LawrenceDatu Nasrun & Co. .Kes berkaitain Hire Purchase ini dihadapi di Civil case in Mahkamah Labuan.
by
Reviewer profile
3.6
 • Quality
 • Friendly
 • Value of Money
 • Waiting Time
Kes bernombor LBN-A52M-30/10-2016 adalah tentang Malaysia Building Society Berhad DATU NASRUN & CO melawan Gordon Wellington KasaDatu Nasrun & Co. .Kes berkaitain PERSONAL LOAN ini dihadapi di Civil case in Mahkamah Labuan.
by
Reviewer profile
3.6
 • Quality
 • Friendly
 • Value of Money
 • Waiting Time
Datu Nasrun & Co. did LBN-A72M-93/10-2016 case number, Ambank Islamic Berhad against Muhhamad Fahmi Bin Abdulleh at the Civil case in Mahkamah Labuan. The case is related to HIRE PURCHASE
by
Reviewer profile
3.6
 • Quality
 • Friendly
 • Value of Money
 • Waiting Time
Datu Nasrun & Co. telah mengendalikan kes no: LBN-A72M-86/10-2016, Malaysia Building Society Berhad melawan Salimah Binti Md Hirin di Civil case in Mahkamah Labuan. Kes in berkaitan PERSONAL LOAN
by
Reviewer profile
3.6
 • Quality
 • Friendly
 • Value of Money
 • Waiting Time
Datu Nasrun & Co. telah mengendalikan kes no: LBN-A52-7/10-2016, Ambank melawan Mailih Binti Sugari @ Herlizah Abdullah, Japar @ Wan Jaafar Bin Lasim di Civil case in Mahkamah Labuan. Kes in berkaitan HIRE PURCHASE
by
Reviewer profile
3.6
 • Quality
 • Friendly
 • Value of Money
 • Waiting Time
Datu Nasrun & Co. did LBN-A72M-84/10-2016 case number, Ambank against Surizam Bin Salleh at the Civil case in Mahkamah Labuan. This case is retaled to HIRE PURCHASE
by