Tabika Pepaduan Dusun Nyior business logo picture

Tabika Pepaduan Dusun Nyior


Background
Claim business
Tabika Pepaduan Dusun Nyior adalah program Taman Bimbingan Kanak-kanak yang dianjurkan oleh KEMAS di bawah Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah.Aktiviti kokurikulum termasuk kelas Fardhu Ain/Iqra, bahasa Inggeris and lawatan pendidikan. Hubungi mereka sekarang jika anda berminat untuk mendaftarkan anak anda. 
Reviewer profile
3.8
  • Quality
  • Environment
  • Value of Money
  • Availability
Tabika Pepaduan Dusun Nyior adalah salah satu program di bawah Jabatan Perdana Menteri untuk memupuk perpaduan di kalangan rakyat sejak kecil.
by
Reviewer profile
3.7
  • Quality
  • Environment
  • Value of Money
  • Availability
Mereka sudah berdaftar dengan Kementerian Pendidikan Malaysia sebagai institusi pra-sekolah. Anda boleh dapatkan maklumat lebih lanjut Tabika Pepaduan Dusun Nyior jika anda berminat.
by