Pejabat Tanah dan Galian Melaka business logo picture

Pejabat Tanah dan Galian Melaka


Background
Claim business
Pejabat Tanah dan Galian Melaka adalah badan yang ditugaskan untuk mengurus hal ehwal tanah dalam Melaka. Untuk mengetahui senarai tugas atau perkhidmatan yang dibekalkan oleh Pejabat Tanah dan Galian Melaka, sila kunjungi laman web: cukai tanah, quit rent,
Reviewer profile
4.6
  • Experienced
  • Friendly
  • Processing Fees
  • Waiting Time
Dalam Laporan Audit Tahun 2011, Pejabat Tanah Dan Galian telah mendapat keputusan Cemerlang dalam bahagian Penarafan Indeks Akauntabiliti, iaitu sebanyak 92.7 dari 100. Ini merupakan satu pencapaian yang amat dibanggakan.
by