GOH & ASSOCIATES business logo picture

GOH & ASSOCIATES


Background
Claim business

GOH & ASSOCIATES is based in Kota Kinabalu, Sabah. List of lawyers practicing in GOH & ASSOCIATES: Joan Goh Penn Nee.

Reviewer profile
3.6
  • Quality
  • Friendly
  • Value of Money
  • Waiting Time
Goh & Associates did a case BKI-A52-103/8-2016, Chia Hock Kee, Chia Ling Tze, Chia Ling Hui against Teo Development Sdn Bhd . The case was heard in Civil case in Mahkamah Kota Kinabalu.
by
Reviewer profile
3.2
  • Quality
  • Friendly
  • Value of Money
  • Waiting Time
Goh & Associates, Jabatan Peguam Besar Negeri Sabah did BKI-13NCvC-7/9-2016 case number, Chin Kah Weng, Tracy Hon Su Juin, Chiew Tze Ken, Helen Jong, Chan Chee Vui, Lee Chu Yun, Doreen Liau Pei Fui, Chan Han Wey, Liau Shene Yin, Hendry Chin Kui Hen, Tan Suk Hiang, Chong Lee Suan, Soo Tshun Kiong, Chong Shuang Hua, Yap Yann Shiow, Yap Chong Hong, Pang Kim Foo, Chu Pei Lan, Pang Kim Foo against Minister of Local Government and Housing, Sabah, Ra Concept Development Sdn Bhd at the Civil case in Mahkamah Kota Kinabalu.
by