Hospital Pakar Sultanah Fatimah business logo picture

Hospital Pakar Sultanah Fatimah


Information
Claim business

Hospital Pakar Sultanah Fatimah telah ditubuhkan sekitar tahun 1900 di Jalan Petri, Muar dan dikenali sebagai 'Government Dispensary'. Keseluruhan perkhidmatan kesihatan telah berpindah lokasi ke Jalan Salleh (yang ada sekarang) pada tahun 1918 ketika perancangan semula bandar Muar dilakukan. Bermula pada tahun 1920an, hospital ini yang pernah dikenali sebagai Hospital Daerah Muar mengalami pelbagai pembangunan yang pesat hingga kini.

rn

Penukaran dan perisytiharan nama dari Hospital Muar kepada Hospital Pakar Sultanah Fatimah telah disempurnakan oleh Duli Yang Maha Mulia Sultanah Johor pada 13 Oktober 2003.

rn

Hospital ini merupakan hospital ketiga terpenting di negeri Johor selepas Hospital Sultanah Aminah dan Hospital Sultan Ismail. Ia juga menjadi rujukan bagi zon utara Negeri  Johor bagi daerah Batu Pahat, Tangkak dan Segamat. Selain itu Hospital Pakar Sultanah Fatimah juga memegang peranan sebagai 'Teaching Hospital'.

rn

Pelan Induk Projek Pembangunan Semula Hospital bermula  semenjak tahun 1990 dan masih menantikan Blok Ambulatory Care Centre yang akan melengkapkan hospital ini dengan pelbagai kemudahan peralatan perubatan yang canggih bagi memenuhi keperluan perkhidmatan kepakaran yang disediakan.

rn

 

rn

Waktu Melawat Pesakit di Hospital Pakar Sultanah Fatimah:

rn

Saturday-Thusday

rn

12.30pm-2.00pm @ 4.30pm-7.30pm

rn

Friday & Public Holidays

rn

12.30pm-7.30pm


Service /Price Details

DEPOSIT WAD

rn

Warganegara Malaysia

rnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrn
rn

Wad

rn
rn

Perubatan

rn
rn

Pembedahan

rn
rn

Perbidanan & amp: Sakit Puan

rn
rn

Kelas 1

rn
rn

RM700.00

rn
rn

RM1,100.00

rn
rn

RM800.00

rn
rn

Kelas 2

rn
rn

RM200.00

rn
rn

RM400.00

rn
rn

RM350.00

rn
rn

Kelas 3

rn
rn

RM20.00

rn
rn

RM30.00

rn
rn

RM15.00

rn
rn

Bukan Warganegara Malaysia

rnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrn
rn

Wad

rn
rn

Perubatan

rn
rn

Pembedahan

rn
rn

Perbidanan & amp: Sakit Puan

rn
rn

Kelas 1

rn
rn

RM1,400.00

rn
rn

RM2,200.00

rn
rn

RM1,400.00

rn
rn

Kelas 2

rn
rn

RM600.00

rn
rn

RM1,100.00

rn
rn

RM1,100.00

rn
rn

Kelas 3

rn
rn

RM400.00

rn
rn

RM800.00

rn
rn

RM800.00

rn
rn

Pesara

rnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrn
rn

Wad

rn
rn

Caj

rn
rn

Kelas 1A

rn

(1 Katil)

rn
rn

RM50.00

rn
rn

Kelas 1B

rn

(2 Katil)

rn
rn

RM40.00

rn
rn

Kelas 1C

rn

(4 Katil)

rn
rn

RM30.00

rn
rn

Kelas 2 & nbsp:

rn
rn

RM15.00

rn
rn

 

rn


SENARAI KELAYAKAN & BAYARAN WAD 

rnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrn
rn

Kelas

rn
rn

Kumpulan/Gred

rn
rn

Kelayakan Wad

rn
rn

KakitanganKerajaan Yang Layak

rn
rn

Pesara

rn
rn

Tidak Layak

rn
rn

Bayaran Wad Sehari

rn
rn

Layak

rn
rn

Tidak

rn
rn

1A

rn
rn

Pengurusan Tertinggi

rn
rn

Kelas 1 Bilik Seorang

rn
rn

RM 80.00

rn
rn

RM 10.00

rn
rn

RM 5.00

rn
rn

RM 80.00

rn
rn

1A

rn
rn

45-54

rn
rn

Kelas 1 Bilik Seorang

rn
rn

RM 80.00

rn
rn

RM 10.00

rn
rn

RM 5.00

rn
rn

RM 80.00

rn
rn

1B

rn
rn

31-44

rn
rn

Kelas 1 Bilik Berdua

rn
rn

RM 60.00

rn
rn

RM 8.00

rn
rn

RM 4.00

rn
rn

RM 60.00

rn
rn

1C

rn
rn

21-30

rn
rn

Kelas 1 Bilik Bertiga

rn
rn

RM 40.00

rn
rn

RM 6.00

rn
rn

RM 3.00

rn
rn

RM 40.00

rn
rn

2

rn
rn

1-20

rn
rn

Kelas 2

rn
rn

 

rn
rn

RM 3.00

rn
rn

RM 1.50

rn
rn

TA/A

rn
rn

Kakitangan Kerajaan Layak atau Tidak, dikenakan caj untuk wad sahaja

rn

Nota : TA – Tanpa Air-Cond, A-    Air-Cond

rnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrn
rn

Awam & Swasta

rn
rn

Rawatan

rn
rn

Kelas

rn
rn

Hawa Dingin

rn
rn

Tiada Hawa Dingin

rn
rn

1A

rn
rn

RM 80.00

rn
rn

RM 60.00

rn
rn

RM 10.00

rn
rn

1B

rn
rn

RM 60.00

rn
rn

RM 40.00

rn
rn

RM 10.00

rn
rn

1C

rn
rn

RM 40.00

rn
rn

RM 30.00

rn
rn

RM 10.00

rn
rn

2

rn
rn

RM 30.00

rn
rn

RM 20.00

rn
rn

RM 5.00

rn
rn

3

rn
rn

RM 3.00

rn
rn

-

rn
rn

 

rn
rn

Untuk warganegara Asing, Swasta, Awam akan dikenakan caj rawatan

rn

Pembayaran bil secara tunai bagi jumlahnya kurang dari RM50.00 ketika Pekerja atau ahli keluarga di discaj dari Hospital Kerajaan

rn

 

rnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrn
rn

 

rn
rn

Wad Eksekutif

rn
rn

Warganegara

rn
rn

Warganegara Asing

rn
rn

Bilik VIP- 1 katil

rn
rn

RM 150.00

rn
rn

RM 300.00

rn
rn

Bilik Eksekutif- 1 katil

rn
rn

RM 120.00

rn
rn

RM 240.00

rn
rn

Bilik Eksekutif- 2 katil

rn
rn

RM 100.00

rn
rn

RM 200.00

rn
rn

 

rn

 

rn

 

Reviewer profile
1.5
  • Quality
  • Friendliness
  • Value of Money
  • Waiting Time
Don't know how much ur allocation man power on blood taking department. One hour just taken few person blood cause just see one person working since on 7.15am start working?
by
Reviewer profile
4.0
  • Quality
  • Friendliness
  • Value of Money
  • Waiting Time
Very helpful stuff, although old building, equipment has been updating. Professional doctor and medical specialist. one of the best hospital around.
by